Dla kandydatów

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

  • Zgłoszenie do klasy I (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej)
  • PESEL dziecka (do wglądu)
  • Skrócony odpis aktu urodzenia (lub dowód osobisty dziecka) do wglądu
  • Zdjęcie na legitymację szkolną

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 (pn – pt) w dniach od 4.02.2019 r. do 15.03.2019 r.

Karty zapisu dziecka do klasy pierwszej:

z obwodu
spoza obwodu

Oświadczenie woli