Grono pedagogiczne

Dyrekcja

dyrektor – mgr Wojciech Grzebielec
wicedyrektor – mgr Urszula Kossakowska

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Bednarz
mgr Ewa Kaczmarczyk
mgr Regina Krzempek
mgr Zdzisława Olszewska-Nowak
mgr Daria Tatka
mgr Izabela Wiśniewska

Język polski

mgr Sylwia Habarta
mgr Marta Herman
mgr Izabela Staś

Język angielski

mgr Joanna Hławiczka
mgr Urszula Kozieł
mgr Małgorzata Pszczółka

Język niemiecki

mgr Dagmara Nalepa

Język francuski

mgr Tomasz Szkudliński

Język rosyjski

mgr Ludmiła Lewandowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Marta Herman
mgr Beata Zbrzeźniak

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dorota Michalik

Matematyka

mgr Iwona Borkała
mgr Beata Krzykawska
mgr Iwona Woźniak

Informatyka

mgr Ludmiła Lewandowska

Fizyka

mgr Alicja Cieślar

Chemia

mgr Anna Gruszka

Biologia

mgr Danuta Spratek

Geografia

mgr Urszula Kossakowska

Przyroda

mgr Danuta Spratek

Plastyka

mgr Karina Szewczyk

Muzyka

mgr Joanna Hławiczka

Technika

mgr Beata Krzykawska

Historia

mgr Ewa Cieślar
mgr Wojciech Grzebielec

Wychowanie fizyczne

mgr Sławomir Foltyn
mgr Rafał Kałuża
mgr Marcin Macura
mgr Mariusz Orawski
mgr Patrycja Szczyrba
mgr Lucjan Zwardoń

Religia

mgr Bogusław Czyż
mgr Bożena Glet
mgr Dominik Gruszka

Pedagog szkolny

mgr Grażyna Macura

Psycholog

mgr Marta Zagórska

Świetlica

mgr Henryka Cieślar
mgr Mariola Jaworska

Logopeda

mgr Beata Zbrzeźniak

Biblioteka

mgr Alicja Woźnica

Nauczyciel wspomagający

mgr Dorota Staniek