Grono pedagogiczne

Dyrekcja

dyrektor – mgr Urszula Kossakowska
wicedyrektor – mgr Wojciech Grzebielec
wicedyrektor – mgr Ludmiła Lewandowska

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Bednarz
mgr Ewa Kaczmarczyk
mgr Barbara Kolondra
mgr Zdzisława Olszewska-Nowak
mgr Daria Tatka

Język polski

mgr Sylwia Habarta
mgr Marta Herman
mgr Ilona Weisman
mgr Izabela Staś

Język angielski

mgr Dorota Czyż
mgr Joanna Hławiczka
mgr Urszula Kozieł
mgr Małgorzata Pszczółka

Język niemiecki

mgr Dagmara Nalepa
mgr Joanna Pyka

Język francuski

mgr Tomasz Szkudliński

Język rosyjski

mgr Ludmiła Lewandowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Zbrzeźniak

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Dziendziel

Matematyka

mgr Iwona Borkała
mgr Alicja Cieślar
mgr Beata Krzykawska
mgr Iwona Woźniak

Informatyka

mgr Lucyna Krysta
mgr Ludmiła Lewandowska
mgr Gabriela Tomica
mgr Iwona Woźniak

Fizyka

mgr Alicja Cieślar

Chemia

mgr Agata Gremlik-Tyrna
mgr Lucyna Krysta

Biologia

mgr Agata Gremlik-Tyrna
mgr Danuta Spratek

Geografia

mgr Elżbieta Ferfecka
mgr Urszula Kossakowska

Przyroda

mgr Elżbieta Ferfecka
mgr Danuta Spratek

Plastyka

mgr Karina Szewczyk

Muzyka

mgr Joanna Hławiczka

Technika

mgr Beata Krzykawska
mgr Gabriela Tomica

Historia

mgr Ewa Cieślar
mgr Wojciech Grzebielec

Wychowanie fizyczne

mgr Sławomir Foltyn
mgr Rafał Kałuża
mgr Marcin Macura
mgr Mariusz Orawski
mgr Patrycja Szczyrba
mgr Lucjan Zwardoń

Religia

mgr Bogusław Czyż
mgr Bożena Glet
mgr Dominik Gruszka

Pedagodzy szkolni

mgr Grażyna Macura
mgr Piotr Lubowski

Psycholog

mgr Marta Zagórska

Świetlica

mgr Mariola Jaworska
mgr Agnieszka Wawrzuta-Pawul
mgr Izabela Wiśniewska

Logopeda

mgr Edyta Grelowska

Biblioteka

mgr Henryka Cieślar
mgr Alicja Woźnica

Nauczyciel wspomagający

Agnieszka Chmiel
mgr Dorota Staniek