Język rosyjski

Zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach. Na zajęciach uzupełniamy braki lub rozwijamy swoje zainteresowania stosując różne metody pracy oraz nowoczesne środki dydaktyczne.