Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie informuje, że rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2024/25 rozpocznie się 14.03.2024 r. o godz. 8.00.

Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną poprzez platformę dla rodziców: http://www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl/

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 14.03. 2024 r. od godz. 8.00 do 26.03.2024 r. do godz. 15.00

Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa dotyczące rekrutacji

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej odbędzie się: 20 marca 2024 r. (środa) od godz. 16.30 do godz. 17.30 oraz 25 marca 2024 r. (poniedziałek) od godz. 16.30 do godz. 17.30 na sali gimnastycznej.