Biblioteka

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Umberto Eco

Dobra książka jest najlepszym z przyjaciół,
taka sama dziś jak i w każdym innym czasie.

Martin Tupper

Jedni kochają konie, inni ptaki, jeszcze inni zwierzęta różne. Ja natomiast od dziecka namiętnie pragnąłem posiadać książki.

Julian Apostata

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła

Wisława Szymborska

Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.

przysłowie chińskie

Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni

chińskie przysłowie

Książki to najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele.

Jan Rak

Biblioteka szkolna gromadzi zbiory niezbędne dla uczniów i nauczycieli. Obecnie zgromadzonych jest 12730 woluminów: lektury, beletrystyka, literatura piękna, popularnonaukowa oraz literatura fachowa dla nauczycieli. Posiadamy obszerny księgozbiór podręczny składający się z encyklopedii, słowników, leksykonów, informatorów i poradników. Do dyspozycji uczniów są również zbiory multimedialne oraz dwa tytuły czasopism. W bibliotece znajdują się trzy komputery z których korzystają zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Biblioteka opracowuje i rozpowszechnia darmowe podręczniki.
W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła realizowała projekt „Książki naszych marzeń” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakupiono 181 egzemplarzy książek, z których większość stanowiły propozycje uczniów.
W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej. W ramach tego projektu zakupiliśmy 844 pozycje (w tym lektury, beletrystyka dla dzieci i młodzieży oraz audiobooki).
W ramach promowania czytelnictwa biblioteka co roku bierze udział w obchodach: Dnia Głośnego Czytania, Międzynarodowego Miesiąca bibliotek szkolnych, Święta Pluszowego Misia oraz w kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Organizujemy konkursy czytelnicze, plastyczne, akcje czytelnicze np. Pasowanie na Czytelnika, Puchar Czytelników Miesiąca, Spotkania z Książka we współpracy z Biblioteką Publiczną. Regularnie odbywają się zajęcia teatralne z grupą uczennic klasy czwartej oraz zajęcia dla pierwszoklasistów.

Godziny otwarcia biblioteki

Regulamin biblioteki