Konsultacje dla uczniów

Konsultacje dla uczniów odbywając się po skontaktowaniu się z nauczycielem. Jeżeli chcesz wziąć udział w takich zajęciach porozmawiaj z nauczycielem który prowadzi dany przedmiot w Twojej klasie.