Zajęcia szachowe

Parlament Europejski mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień, mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu Szachy w szkole…

Fragment Oświadczenia Pisemnego Parlamentu Europejskiego w sprawie
wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu
Szachy w szkole (0050/2011), 15.03.2012

 

W bieżącym roku szkolnym zapraszamy na zajęcia szachowe uczniów klas drugich i trzecich, zarówno tych, którzy chcą doskonalić grę w szachy jak i początkujących.