Logopeda

sdr
Logopeda jest to specjalista zajmujący się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem.
Do zadań logopedy należą:
  • diagnozowanie dzieci i młodzieży, czyli rozpoznawanie zaburzeń mowy;
  • terapia zaburzeń mowy, czyli usuwanie zaburzeń mowy;
  • profilaktyka logopedyczna, czyli zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy i doskonalenie mowy już ukształtowanej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy logopedy i możliwościach terapii logopedycznej, kliknij tutaj.

Godziny pracy logopedy:
wtorek: 7:00-12:15, 14:15-15:30
piątek: 8:15-12:15, 14:30-15:30