Kontakt

sql

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Gustawa Morcinka
ul. Mickiewicza 11
43-430 Skoczów
tel. 33 853 37 12
mail: [email protected]