Samorząd uczniowski

Członkowie samorządu szkolnego gimnazjum

przewodnicząca – Paulina Oleksy
wiceprzewodniczący – Paweł Soroń

Skład samorządu klasowego gimnazjum

3a – Katarzyna Kobielusz, Paweł Soroń, Martyna Tymon
3b – Paweł Kossakowski, Patrycja Kubicius, Mateusz Hałat
3c – Paulina Oleksy, Aleksandra Czyż, Martyna Żwak
3d – Szymon Mendroch, Marek Habdas

Skład samorządu szkolnego szkoły podstawowej

przewodnicząca – Martika Głowa
wiceprzewodniczący – Olaf Bogacz
opiekun samorządu – mgr Mariusz Orawski

Samorząd szkolny przedstawia władzom szkoły opinie, prośby, oraz potrzeby uczniów. Dbamy również o dobre imię szkoły; kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. Zachęcamy uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, czy środowiska. Organizujemy zabawy i imprezy szkolne, takie jak: noc filmowa, dyskoteki jak i poczta walentynkowa, które miały miejsce już u nas! A jeszcze dużo przed nami.