Samorząd uczniowski

Skład samorządu szkolnego

przewodnicząca –
wiceprzewodniczący –
opiekun samorządu –

Samorząd szkolny przedstawia władzom szkoły opinie, prośby, oraz potrzeby uczniów. Dbamy również o dobre imię szkoły; kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. Zachęcamy uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, czy środowiska. Organizujemy zabawy i imprezy szkolne, takie jak: noc filmowa, dyskoteki jak i poczta walentynkowa, które miały miejsce już u nas! A jeszcze dużo przed nami.