Dokumenty szkolne

Statut szkolny

Regulamin świetlicy

Regulamin biblioteki

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny

Regulamin korzystania z podręczników