Konsultacje dla rodziców

W obecnym, trudnym dla nas wszystkich czasie, prosimy o kontakt z nauczycielami za pomocą e-dziennika i komunikatorów podanych Państwu przez poszczególnych nauczycieli. Każdy z uczących określił Państwu formę i czas kontaktu. Formy kontaktu podano też na stronie szkoły.