Konsultacje dla rodziców

Konsultacje z nauczycielami, na których można porozmawiać o sprawach bieżących, odbywają się w następujących terminach:

  • 3 kwietnia 2019
  • 5 czerwca 2019