Świetlica

Godziny pracy świetlicy: poniedziałek – piątek, 7:00 – 16:00
Numer telefonu: 733 964 939

Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III oraz w wyjątkowych sytuacjach z klas IV – VI. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez rodzica/opiekuna wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej do pobrania). Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Stworzenie warunków do pełnego relaksu, wypoczynku, odrobienia prac domowych oraz zjedzenia posiłku w szkolnej stołówce. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez nauczycieli i dyrektora szkoły.

W naszej świetlicy:

 •  rysujemy, malujemy i wycinamy;
 •  codziennie czytamy;
 •  wspieramy nie wyręczamy;
 •  bawimy się na boisku szkolnym;
 •  uczymy cierpliwości i precyzji;
 •  pomagamy w odrabianiu zadań domowych;
 •  jest miła, rodzinna atmosfera;
 •  uczymy jak współpracować;
 •  aktywnie poznajemy świat;
 •  często się uśmiechamy i śmiejemy;
 •  rozwijamy wyobraźnię.

Poprzez różne zajęcia rozwijamy u dzieci pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnię, aktywność poznawczą i twórczą, kształtujemy umiejętność współdziałania i współżycia w grupie.

Regulamin świetlicy