Dla kandydatów

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 14.03.2024 r., od godziny 8:00.

Rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną poprzez platformę dla rodziców http://www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa dotyczące rekrutacji.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa dotyczące rekrutacji

Karty zapisu dziecka do klasy pierwszej:

z obwodu
spoza obwodu

Oświadczenie woli

😄 O szkole 😄

Nasza Szkoła znajduje się w centrum miasta. Jej imponujący i piękny architektonicznie gmach wpisuje się w krajobraz miasta od 118 lat. W jej historię wpisał się mocno jeden z najwybitniejszych śląskich pisarzy Gustaw Morcinek pracując tu jako nauczyciel i wychowawca w okresie międzywojennym. Mocno trzymając się tradycji staramy się być szkołą nowoczesną w metodach i nauczaniu. W szkole funkcjonują klasy sportowe, w klasach 1-3 odbywają się zajęcia szachowe i zajęcia z języka francuskiego prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania. W najmłodszych klasach dzieci poznają już świat IT uczestnicząc w zajęciach „Mały programista”. Uczymy od klasy siódmej dodatkowo języka francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Wszystkie klaso-pracownie uposażone są w sprzęt multimedialny. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do godziny 16.00. Dzieci korzystają z obiadów przygotowywanych w szkolnej kuchni. W tym roku szkolnym ruszy remont boiska, które stanie się w ten sposób jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowo-rekreacyjnych w mieście. Realizujemy projekty, w tym także z udziałem partnerów zagranicznych.

W sferze wychowawczo-dydaktycznej przyświeca nam tradycyjna zasada, że dobre rzeczy należy wzmocnić, słabe naprawić, złe wyeliminować. Naszym celem jest odejście od modelu szkoły nauczającej na rzecz szkoły uczącej uczyć się. Nie chcemy być szkołą  wpajającą i egzekwującą suchą wiedzę. Priorytet stawiamy odkrywaniu, rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań ucznia, które są dopiero podstawą podjęcia przez nich aktywności uczenia się, uruchamiania wewnętrznej motywacji do uczenia się.

Jeśli powierzycie nam Państwo swoje dziecko to postaramy się, by wyrosło na dobrego, szczęśliwego i przygotowanego do życia we współczesnym świecie człowieka, którego charakteryzować będzie zasada „3xK”: KREATYWNY, KRYTYCZNIE MYŚLĄCY i KOMUNIKATYWNY.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu-bajki o SKOCZOWSKIEJ JEDYNCE.

😄 Bajka dla przedszkolaków 😄