Rada rodziców

Skład prezydium rady rodziców 2019/2020

przewodnicząca – Ewa Kubicius
wiceprzewodniczący – Dorota Krajewska
skarbnik – Iwona Sroczyńska
sekretarz – Elżbieta Tiberiusz
członek – Izabela Kisiała

Regulamin rady rodziców

Konto bankowe rady rodziców

RADA RODZICÓW przy SP1 w Skoczowie
ul. Mickiewicza 11
43 – 430 Skoczów
B.S Skoczów 60 8126 0007 0009 0841 2000 0020

W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.