Rada rodziców

Skład prezydium rady rodziców 2021/2022

przewodnicząca – Joanna Chrapek
wiceprzewodniczący – Joanna Macura-Śleziona
skarbnik – Iwona Sroczyńska
sekretarz – Izabela Jasonek
członek – Ewa Krużołek

Regulamin rady rodziców

Konto bankowe rady rodziców

RADA RODZICÓW przy SP1 w Skoczowie
ul. Mickiewicza 11
43 – 430 Skoczów
B.S Skoczów 60 8126 0007 0009 0841 2000 0020

W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia (jeśli w szkole jest rodzeństwo proszę o podanie imion i nazwisk dzieci z klasami do których uczęszczają).

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 WYNOSI 60,00 ZŁ (jedna składka bez względu na ilość dzieci uczęszczających do naszej placówki).
PRZYPOMINAMY, ŻE 30% DANEJ KWOTY ZEBRANEJ W KLASIE PRZYPADA NA NAGRODY I INNE FORMY DOFINANSOWANIA, JEDNOCZEŚNIE DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWE WPŁATY.