SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SKOCZOWIE REALIZUJE PROJEKT:

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH MODUŁU 3 WIELOLETNIEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”.
Beneficjent: Gmina Skoczów;
Cel: Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej;
Całkowita wartość projektu: 73201,64 zł,
w tym:
dofinansowanie z budżetu państwa: 58561,31 zł;
środki własne Gminy Skoczów: 14640,33 zł.
umowa z dnia: 26.06.2023