Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach realizacji projektu Kierunek Motywacja - Edukacja dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Kierunek Motywacja – Edukacja” WND-RPSL.11.01.04-24-009H/18-002