Bardzo ważna informacja. Zdalne nauczanie w naszej szkole.

Od środy 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. w Szkole Podstawowej im.
G. Morcinka w Skoczowie obowiązywać będą ogólne zasady pracy zdalnej. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oraz tygodniowym planem lekcji.

Więcej informacji w załączniku.