Informacja dotycząca obiadów w roku szkolnym 2022/2023

Umowy na obiady dla dzieci na rok szkolny 2022/2023 należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25.08.2022. Druki umowy można pobrać w sekretariacie lub tutaj.