Informacja dotycząca obiadów w roku szkolnym 2023/2024

Umowy na obiady dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 04.09.2023. Druki umowy można pobrać w sekretariacie lub tutaj.