Informacja dotycząca rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie prosi rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w klasie I o ponowne zgłoszenie się do sekretariatu, w celu wypełnienia oświadczenia woli – podtrzymującego chęć zapisu dziecka do naszej szkoły, (jest to wymóg konieczny podyktowany Zarządzaniem Burmistrza Skoczowa 0050.12.2019 z 31.01.2019 roku). Przypominamy, że sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.

Prosimy o jak najszybsze dopełnienie tej formalności.