Komunikat Dyrektora w sprawie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 od 25 maja 2020 r.

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-III OD 25 MAJA 2020 r.

Szanowni Rodzice,

od 25 maja wznawiamy funkcjonowanie szkoły w zakresie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla klas I-III. Szkoła jest przygotowana na sprawowanie opieki w normalnych godzinach czasu pracy świetlicy – tak, aby umożliwić Wam powrót do pracy. To, że nie są realizowane typowe lekcje szkolne wynika z rozporządzenia, jednak deklarujemy pomoc nauczycieli sprawujących opiekę w realizacji zadań zlecanych uczniom do pracy zdalnej. Stołówka będzie funkcjonowała i obiady będą wydawane.

Rodziców chcących skorzystać z możliwości tak realizowanych zajęć od poniedziałku 25 maja 2020 r. proszę, aby w terminie do czwartku 21 maja 2020 r. do godziny 10.00 odesłali zdjęcia wypełnionych i podpisanych deklaracji, których wzór znajduje się poniżej. Wzory deklaracji będą też dostępne w sekretariacie.

Jeżeli planujecie, aby dziecko korzystało z zajęć w późniejszym terminie, deklarowanie pobytu dziecka na świetlicy należy zgłaszać w ten sam sposób z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem (czas ten jest potrzebny na dostosowanie kolejnych miejsc do wymogów, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania stołówki).

Nałożone na nas obostrzenia powodują, że ilość miejsc jest ograniczona.
W przypadku, gdy liczba miejsc wynikających z obostrzeń będzie mniejsza niż liczba dzieci, których rodzice złożą deklarację, pierwszeństwo w zapewnieniu opieki dla dzieci będą mieli rodzice/opiekunowie:

1)        będący pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2)        którym umożliwi to zrezygnowanie ze zasiłku opiekuńczego i  powrót do pracy a także oraz rodzice/opiekunowie nie mający możliwości pogodzenia pracy/działalności gospodarczej z opieką w domu. W zakresie pozostałych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy również, że liczba miejsc może ulec zmniejszeniu z przyczyn, których teraz nie można przewidzieć (np. braki kadrowe spowodowane Covid-19), w takim wypadku również oceniane są te same kryteria. W zakresie pozostałych deklaracji decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania miejsc.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z treścią deklaracji!

Deklaracja do pobrania tutaj.