Konkurs „Szkolna aktywność fizyczna”

Nasza szkoła bierze udział w konkursie o nazwie „Szkolna aktywność fizyczna” organizowanym przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie programów szkolnej aktywności fizycznej opartych na wdrażaniu śródlekcyjnych oraz międzylekcyjnych ćwiczeń fizycznych.

Film prezentujący aktywność fizyczną w naszej szkole: