Pokaz chemiczno-fizyczny

Grupa Chemical Power przeprowadziła warsztaty pt. „Facebook to nie wszystko, zrób coś dla nauki”. Scenariusz zajęć dostosowany był dla dzieci od najniższych klas szkoły podstawowej. Pokaz miał na celu „oderwanie” dzieci od popularnych portali społecznościowych, które nie zawsze korzystnie wpływają na rozwój, a pokazanie im, że nauką można się pobawić w życiu codziennym i nie musi to być nudna teoria, lecz ciekawa i całkowicie bezpieczna praktyka. Podczas pokazu pan Krzysztof Kamiński opowiadał o bezpieczeństwie tj. przestrzegał przed używaniem na własną rękę niebezpiecznych substancji takich jak: perhydrol czy wodorotlenek sodu.

Scenariusz obejmował doświadczenia z fizyki i chemii takie jak:
1. Napięcie powierzchniowe wody.
2. Doświadczenie z perhydrolem.
3. Samozapłon.
4. Dwutlenek węgla.
5. Fizyka w tańcu.
6. Wybuch wodoru.

Wszystkie doświadczenia były pokazywane w sposób kontrolowany i bezpieczny. Podczas pokazu pan Krzysztof integrował się z dziećmi poprzez aktywny udział uczniów przy doświadczeniach.