POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie

Szanowni Rodzice kandydatów na uczniów naszej szkoły,

zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w sprawie rekrutacji do szkół, przypominamy Państwu, że od dnia 23.03.2020 r. do 26.03.2020 trwa etap – potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Odpowiedni dokument jest dostępny na naszej stronie w zakładce DLA KANDYDATÓW. 

W zaistniałej sytuacji prosimy o przesłanie potwierdzenie woli na skrzynkę mailową szkoły: [email protected], [email protected] w formie skanu lub zdjęcia. Możecie też Państwo poinformować nas o swojej decyzji telefonicznie:  537 001 490, 722 001 414  

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia i cierpliwości.