Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie informuje, że rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/24 rozpocznie się 13.03.2023 r. o godz. 8.00.

Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną poprzez platformę dla rodziców: http://www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl/

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 13.03. 2023 r. od godz. 8.00 do 24.03.2023 r. do godz. 15.00

Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa dotyczące rekrutacji

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej odbędzie się: 27 marca 2023 r. (poniedziałek) od godz. 16.00 do godz. 17.00 oraz 28 marca 2023 r. (wtorek) od godz. 17.00 do godz. 18.00 na sali gimnastycznej.