Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Skoczowie działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0050.20.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej,  na rok szkolny 2020/2021,  w terminie od 03.02.2020 r. do 13.03.2020 r.

Kryteria przyjęcia do 1 klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie:

  • test sprawności motorycznej (ogólnej);
  • zaświadczenie lekarskie – brak przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia sportowe.

Test zostanie przeprowadzony 27 lutego br. o godzinie 16:30 na sali gimnastycznej (na test należy przynieść strój i obuwie sportowe).

Zarządzenie burmistrza

Odpowiednie dokumenty można znaleźć tutaj.