ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka  w Skoczowie  odbędzie się 1 września 2020 r. Uczniowie klas pierwszych spotkają się na sali gimnastycznej, pozostali uczniowie w wyznaczonych salach lekcyjnych według podanego poniżej harmonogramu:

Klasa 1 A – sala gimnastyczna – godzina 9.00

Klasa 1 B – sala gimnastyczna – godzina 10.00

Mając na uwadze obecną sytuację i wytyczne  GiS, MEN i MZ do szkoły wchodzą tylko Rodzice dzieci z klas pierwszych.

Po spotkaniu na sali gimnastycznej uczniowie przejdą z wychowawczynią do swojej sali lekcyjnej ( kl. 1a – s. nr 11, kl. 1b – s. nr 12 na II piętrze szkoły).

Klasa 2 A – s. nr 11 – godzina 11.00

Klasa 2 B  – s. nr 12 – godzina 8.45

Klasa 3 A  – s. nr 14 – godzina 9.15

Klasa 3 B  – s. nr 14 – godzina 10.30

Klasa 4 A  – s. nr 6 – godzina 9.00

Klasa 4 B  – s. nr 6 – godzina 11.00

Klasa 5 A  – s. nr 6 – godzina 10.00

Klasa 6 A  – s. nr 7– godzina 10.15

Klasa 6 B  – s. nr 13 – godzina 10.30

Klasa 6 C  – s. nr 10 – godzina 11.00

Klasa 7 A  – s. nr 8 – godzina 11.45

Klasa 7 B  – s. nr 8 – godzina 10.45

Klasa 7 C  – s. nr 2 – godzina 10.15

Klasa 8 A – s. nr 2 – godzina 11.15

Klasa 8 B  – s. nr 7 – godzina 11.00

Do szkoły wchodzimy głównym wejściem.

Wychodzimy ze szkoły drzwiami od strony boiska.

W szkole obowiązuje nas zasłanianie ust i nosa zgodnie z przepisami.