Stypendia Gminy Skoczów

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów uczniom klas V-VIII w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów” znajdują się tutaj