Sukcesy matematyczne

W miniony weekend uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie Mateusz Gabzdyl został laureatem ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów, w której uczestniczyło łącznie 11 592 uczniów ze szkół podstawowych z całego kraju. W zawodach finałowych w Warszawie brało udział już tylko 257 najlepszych uczestników. Uczniowie w rozwiązywaniu zadań musieli się wykazać nie tylko znajomością wzorów i twierdzeń, ale i umiejętnością kreatywnego podejścia do zadanych skomplikowanych problemów matematycznych. Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej  uprawniająca laureatów i finalistów do przyjmowania ich w pierwszej kolejności do szkół średnich. Do OMJ mógł przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum. Zawody miały charakter trójstopniowy. Pierwsza część korespondencyjna poległa na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz rozwiązaniu testu w szkole uczestnika. Zawody drugiego i trzeciego stopnia polegały na rozwiązaniu każdorazowo po 5 zadań w czasie 180 min.

Mateusz Gabzdyl dodatkowo zajął pierwsze miejsce w I Konkursie Internetowego Kółka Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi ogromnego sukcesu.

Zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/olimpiada.matematyczna.juniorow/