TRZY ODZNAKI JAKOŚCI

W naszej szkole realizujemy projekty międzynarodowe eTwinning, które umożliwiają współpracę ze szkołami z Litwy, Łotwy, Gruzji, Ukrainy oraz Czech. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy trzy projekty – „Kalendarz przyjaźni”, „Wirtualne zwiedzanie mojego miasta” i „Media wokół nas / Media around us”. Nasi uczniowie mieli możliwość współpracy z rówieśnikami z innych krajów, poznawania nowych narzędzi TIK i nauki języków obcych. Działania były realizowane na lekcjach języka rosyjskiego i informatyki. Udział w projektach wpłynął na podniesienie jakości pracy na lekcjach. Uczniowie mieli możliwość nauki nieszablonowej, co wpłynęło na aktywność i efekty nauczania. Miło nam poinformować, iż wszystkie wymienione projekty otrzymały Krajową Odznakę Jakości przyznaną przez Krajowe Biuro eTwinning. Dziękujemy naszym zaprzyjaźnionym szkołom z zagranicy za wspaniałą współpracę i wspólnie spędzony czas.