UROCZYSTE PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

14 października o godz. 9.00, jak zwykle w naszej szkole, odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. W tym roku w wydarzeniu uczestniczyły klasy 1a ze swoją wychowawczynią p. Reginą Krzempek oraz klasa 1b z wychowawczynią p. Alicją Woźnicą.
Na początku uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny przeplatany piosenkami, w którym chcieli pokazać, że zasłużyli na miano ucznia klasy 1, a później odbyła się przysięga i uroczyste pasowanie przez p. dyr. Urszulę Kossakowską. Na koniec wykonano uczniom pamiątkowe zdjęcia ze swoimi wychowawczyniami.