Nietypowy prezent na Mikołaja

Dnia 6 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie naszego wielofunkcyjnego boiska szkolnego.
Uroczystość miała miejsce najpierw w sali gimnastycznej, gdzie po przywitaniu gości głos zabrali: pani dyrektor L. Lewandowska i pan burmistrz M. Sitko. Następnie uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny i pokazy sportowe. W dalszej części zebrani goście, w tym pan burmistrz, zastępca burmistrza i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Skoczowie udali się na boisko szkolne, na którym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie inauguracyjnego strzału do bramki przez pana burmistrza po podaniu piłki przez świętego Mikołaja.
Na koniec zaproszono przybyłych gości na poczęstunek. Miejmy nadzieję, że boisko będzie długo służyło wszystkim uczniom.