Ufff! Jak gorąco… (komunikat Pani Dyrektor)

W związku z upałami zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie w dn. 11-14 czerwca 2019 r. lekcje będą skrócone do 30 minut według załączonego harmonogramu:

2. 8.00-8.30

3. 8.40-9.10

4. 9.20-9.50

5. 10.00-10.30

6. 10.40-11.10 (przerwa obiadowa)

7. 11.30-12.00 (przerwa obiadowa)

8. 12.15-12.45

9. 12.55-13.25