Żywa lekcja przyrody

Dnia 13.04.2022 r. w naszej szkole odbyły się ”żywe” lekcje przyrody  na temat ssaków. Prowadzący zajęcia pan A. Pająk w sposób bardzo ciekawy i obrazowy przedstawił uczniom  zarys ewolucyjny oraz charakterystyczne cechy tej  gromady kręgowców. Uczniowie mogli obserwować i poznać bezpośrednio kilka gatunków ssaków: skunksa, szynszyle, chomiki, białe myszy, szczura, małe popielice afrykańskie i myszoskoczki mongolskie. Prowadzący zwrócił uwagę na konieczność podejmowania działań w celu ochrony ginących gatunków, by zahamować jedno z wielu zagrożeń przyrody w XXI wieku – proces wymierania gatunków. Ciekawostki  hodowcy zainspirowały wielu uczniów do prowadzenia własnych hodowli zwierząt.